Kategorier
Svartkrutt og skyting

Comeback som redaktør i NSU

På Norsk svartkruttunions generalforsamling fredag 24. juni 2011 ble jeg valgt til ny redaktør. Jobben består i å redigere medlemsbladet Muskedunderen, holde liv i norsksvartkruttunion.no samt å varme en av stolene i NSUs styre. Jeg har tidligere erfaring som redaktør i perioden 2003–2007, så jeg er godt kjent med jobben.

Jeg vil forsøke å ta tilbake noe av den linjen jeg hadde tidligere, og vil forsøke å lage et blad med fagstoff, blandet med informasjon fra styre og medlemmer. Målet er at bladet skal være interessant å lese. Kanskje vil det også dukke opp en og annen resultatliste, selv om jeg ikke er tilhenger av at resultater på død og liv må trykkes i et medlemsblad – spesielt ikke i disse internettider.

Men, jeg trenger stoff! Erfaringsmessig er det får som bidrar uten at jeg må ut og svinge redaktørpisken. Derfor kan du bidra med artikler, eller tips til hva du vil lese om. Ta kontakt dersom du har en ide.

Jeg satser på å få første nummer ut i september/oktober.