Kategorier
Litteratur

Fra idé til bok – del 1: Den gode idéen

Siden jeg i det siste halve året har hatt mye fokus på bokskriving er det på sin plass å dele litt av erfaringene med andre som kanskje tenker på skrive selv. I Norge kryr det av kunnskapsrike mennesker som har mye interessant å meddele, men mange synes å tro at det er uoverkommelig for akkurat dem å få publisert en bok – noe det selvsagt ikke er. Det hender jeg får spørsmål om hvordan prosessen er fra idé til ferdig bok, og i det følgende vil jeg dele mine erfaringer.

Forlag eller egenpublisering?

Trykking av bøker er dyrt, og det er alltid en økonomisk risiko forbundet med en utgivelse. Dersom du velger å publisere selv må du ta hele risikoen alene, men går det bra kan du også ta hele overskuddet. Fra et forfatterstandpunkt er det mest gunstige å gi ut bøker via et forlag. Da blir risikoen lavere, men det blir også inntjeningen. Etter at du har skrevet ferdig boken tar forlaget seg vanligvis av korrekturlesing, det grafiske arbeidet, trykking, markedsføring og distribusjon og salg til forhandlere. Forfatterens viktigste kontakt i forlaget er redaktøren, og han eller hun vil sannsynligvis følge deg fra idé til utgivelse. Redaktøren er en slags prosjektleder og har ansvar for redaksjonell kvalitet, fremdriftsplaner, idéutvikling og planlegging.

Det utgivelser gjennom forlag jeg har erfaring med og vil fokusere på. Jeg vil også avgrense innlegget til faglitteratur. Skjønnlitteratur fungerer på en litt annen måte, og det har ikke jeg greie på.

Hva tjener en forfatter?

Blir en rik av å skrive bøker? Svaret på det er i nesten alle tilfeller nei. Forfatteren får som regel en viss kronesum – kalt royalties – fra forlaget for hver solgte bok. Det finnes flere måter å beregne royalties, men som regel er det en prosentsats av utsalgsprisen. I Norge er det vanlig med 12–15 prosent royalty for faglitterære bøker. Da jeg ga ut Vakre våpen – svart krutt i 2005 ble den også utgitt via bokklubb, og bøker solgt via bokklubben ga mindre royalty. Min neste bok, From Musket to Metallic Cartridge, blir utgitt i England, og de økonomiske betingelsene er langt dårligere. I Norge opereres det som regel med standardkontrakter, mens i utlandet er en mer avhengig av å forhandle fram en god avtale selv.

Si at du skriver en bok som gis ut på et forlag i 2000 eksemplarer og koster 300,– kroner i utsalg. Dersom du får 12,5 prosent royalty og selger alle eksemplarene sitter du igjen med 75 000 kroner eller 37,5 kroner per bok før skatt. Timeprisen er med andre ord heller dårlig.

Den gode idéen

En bok starter alltid med en idé, men hva kjennetegner den gode idéen? Lars Myttings bok Hel ved er en etter min mening eksempelet på en genial idé. «Alle» har et forhold til ved, og den har dermed tusenvis av potensielle norske kjøpere. For noen år siden klarte han kunststykket å toppe salgslistene med en bok om noe så hverdagslig som ved. Boka er ifølge hjemmesiden til forfatteren til nå trykket i 152 000 eksemplarer. Den store sneglekrigen av Margrethe Geelmuyden tar for seg kampen mot brunsneglen, og vil være aktuell for mange hageeiere. Den som skriver en bok om hvordan flåtten kan bekjempes vil bli rik.

Du må ha klart for deg hva boken skal handle om, hva du vil med boken, hvem som er publikummet og om du er den rette til å skrive den. Du gjør lurt i å finne ut om det er skrevet lignende bøker og vurdere om du eventuelt har noe å tilføre.

Skriv to prøvekapitler

Før du kontakter et forlag bør du skrive et par kapitler som viser idéen fra sin beste side. Romanforfattere må som oftest skrive hele boken før de kan få napp hos et forlag, men for å få antatt en fagbok kreves det som regel bare at du kan vise til to prøvekapitler. I prøvekapitlene må du vise at du kan presentere og strukturere stoffet på en god, effektiv og ikke minst interessant måte. Skal boken illustreres må du også vise hva du eller illustratøren duger til.

Å få napp hos et forlag er en kunst i seg selv. Da jeg var i startfasen med Vakre våpen – svart krutt fikk jeg høre av flere anerkjente våpenskribenter at jeg bare kunne glemme å få utgitt en bok som tok for seg et såpass smalt tema som skyting med gamle våpen. Du må derfor selge inn idéen din og overbevise potensielle forlag om at idéen din er verdt å satse på. Dette vil jeg skrive mer om i neste del.

Flere innlegg i denne serien: