Kategorier
Litteratur

Fra idé til bok – del 3: Kontakte forlag

Del to av denne serien ble avsluttet med å liste opp en del dokumenter som bør være med i en hevendelse til potensielle forlag: et følgebrev, eller «cover letter», et sammendrag av boken på ca. en side, en kapitteloversikt der du kort beskriver hva hvert kapittel skal handle om, CV-en din og en markedsanalyse I det følgende vil jeg forklare litt om disse dokumentene, med et par tips om hvordan du kan bygge dem opp.

Følgebrevet

Dette er brevet der du presenterer bokidéen og fletter inn litt om deg selv – søknaden om du vil. Brevet bør ikke være over 1,5 side og skal selge idéen din fra første linje. Sett opp dokumentet som et brev med din adresse, forlagets adresse og dato. Del gjerne brevet i to hoveddeler: den første der du presenterer bokprosjektet, og den andre der du presenterer deg selv. Første del kan for eksempel begynne på denne måten: «Jeg skriver for tiden på en bok med arbeidstittelen [sett inn tittel]. Boka er skrevet for de med interesse for [sett inn det som passer], og tar for seg [sett inn det som passer].»

Få med hva som skiller din bok fra lignende bøker og skap fra første stund interesse rundt produktet du skal selge.

Som en glidende overgang til den andre delen kan du for eksempel skrive: «Jeg har vært interessert i [sett inn det som passer] så lenge jeg har huske». I brevet kan du også nevne kort hvordan du fikk idéen, og hva som har inspirert deg til å skrive boken. Få også med litt om eventuelle tidligere publiserte arbeider, og hva som kvalifiserer deg for å skrive akkurat denne boken. Er du snekker og skriver en oppussingsbok må du få med at du har den rette faglige bakgrunnen.

Avslutt med å nevne de andre dokumentene som er vedlagt, og tilby deg å komme med mer informasjon om det trengs.

Dersom du tilbyr boken til flere forlag bør du nevne det på slutten av brevet.

Sammendrag av boken (synopsis)

Det neste dokumentet i bunken bør være et kort sammendrag av boken på ca. en side (450–500 ord). Tenk deg at denne teksten skal stå på baksiden av boken. Den må derfor beskrive innholdet på en slik måte at potensielle lesere får lyst til å kjøpe boken.

Kapitteloversikt med sammendrag

Mens det korte sammendraget var mer overordnet kan du gå mer i dybden i kapitteloversikten. Sett opp en oversikt over alle kapitlene i boken med et kort sammendrag på ca. 100 ord av hvert kapittel. Kapitteloversikten kan selvsagt endres senere, men det er viktig å gi forlaget et inntrykk av hvordan du har tenkt å strukturere innholdet.

Markedsanalyse

Et forlag er selvsagt interessert i å tjene penger på boken din, og markedsanalysen skal overbevise om at det finnes kjøpere der ute. Markedsanalysen bør inneholde dine betraktninger om lesermålgruppe, konkurrerende bøker/eksisterende marked og noen tanker om hvordan du vil markedsføre boken.

Lesermålgruppe: Dette er rett og slett en beskrivelse av den lesergruppen du mener vil kjøpe boken din. Den kan for eksempel begynne slik: «[Tittel på boken] er skrevet for svartkruttskyttere, westernskyttere, våpensamlere og militærhistorikere med interesse for gammel våpenteknologi.» Du kan gjerne også avgrense (det viser i hvert fall at du har selvinnsikt): «Siden boken beskriver de tradisjonelle aspektene ved svartkruttskyting vil boken ikke ha skyttere som bruker svartkrutterstatninger som Pyrodex som hovedmålgruppe.»

Konkurrerende bøker/eksisterende marked: Eksisterer det bøker som ligner på den du har skrevet? Hvis dette er tilfellet så vær ærlig om det, men sørg for å overbevise forlaget om at din bok er unik eller har en annen vinkling eller kan tilføre noe mer. Forslag til innledning: «Det er mange bøker som tar for seg temaet [sett inn bokens tema], så hvorfor skal du publisere denne?» Så er det opp til deg å argumentere for hvorfor.

Marked og markedsføring: Her skal du fortelle hvordan markedet ser ut med tanke på potensielle kjøpere, samt litt om hvordan du kan hjelpe til å markedsføre boken. Har du skrevet en bok om jakt kan du for eksempel vise til antallet jegere som er registrert i jegerregisteret, medlemmer i Norges jeger- og fiskerforbund og lignende. Alle disse vil være potensielle kjøpere. Har temaet blitt mer populært den siste tiden? Sørg i så fall for å påpeke det her.

Bøker selger seg som regel ikke selv, og et forlag vil være interessert i hvordan kan du bidra til markedsføringen. Reiser du rundt og holder foredrag, har du en hjemmeside som er godt besøkt, har du tusenvis av følgere på Twitter eller kan du hjelpe til med markedsføringen i andre kanaler?

Her kan du også ta med at du synes en ebokversjon vil være en god ide, siden flere og flere leser bøker på nettbrett. Selv om norsk forlagsbransje er trege som sirup når det gjelder å omfavne ebøker ville jeg stilt som krav at en papirbok ble utgitt som ebok i tillegg. From Musket to Metallic Cartridge blir utgitt som ebok i Mobi- og Epub-format i tillegg til hardcover, og det gjør at den kan leses på Kindle, iPad og andre nettbrett. Selv om papirbøkene nok vil leve i enda noen år er det ebøkene som er fremtiden.

CV

Legg ved en kortfattet CV som er relevant for forlaget (du trenger ikke ta med at du har jobbet som lagerassistent dersom du ikke skriver en bok rettet mot lagerassistenter). Begynn med navn og kontaktinformasjon på toppen, fortsett med en kort oppsummering av din erfaring som skribent eller forfatter, legg ved et utdrag av anmeldelser eller referanser, eventuelle priser du har vunnet og ikke minst, en oversikt over det viktigste du eventuelt har publisert tidligere, som bøker eller artikler. Til slutt lister du opp utdanningen din og relevant arbeidserfaring.

Legg ved dokumentene i et vanlig format, for eksempel Word (bruk .doc, ikke .docx siden noen kanskje bruker eldre versjoner av Word som ikke kan åpne .docx) eller Open Office. Mange forlag har egne retningslinjer for innsending, så sørg for å følge dem om det er aktuelt.

Prøvekapitler

Til slutt legger du ved ett eller to prøvekapitler. Jobb med teksten, og sørg for at den er så perfekt som mulig. Det er en god ide å få bekjente til å lese over. Det er langt fra alle fagbokforfattere som er store litterære talenter – noen skriver faktisk ganske dårlig – men husk at en feilfri og strukturert tekst vil skape et godt inntrykk hos forlaget. Og ikke bygg inn bilder og grafikk i Word-dokumentet eller forsøk deg med fancy layout. Det er en jobb for grafikerne til forlaget, og bilder som er lagt inn i Word-dokumenter kan ikke brukes. Legg heller ved eventuelle bilder og grafikk som separate vedlegg. Skriv med en standardfont, som 12 punkts Arial, Verdana eller Times New Roman og bruk dobbel linjeavstand.

E-posten til forlaget

I dag er det vanlig å sende e-post med forespørsler til forlag. Samle gjerne alle delene som er nevnt i dette innlegget i ett dokument, fra følgebrev til prøvekapitler, og legg det ved i e-posten i et redigerbart format som enkelt kan åpnes på alle maskiner, for eksempel .doc (Microsoft Word).

I selve e-posten kan du skrive noe sånn som dette:

Kjære [sett inn navnet på redaktøren du henvender deg til]

Jeg arbeider for tiden med en bok med arbeidstittelen [sett inn tittel] som kanskje er av interesse for dere i [sett inn tittel].

Vedlagt finner du et dokument med mer informasjon om prosjektet: følgebrev, sammendrag av boken, kapitteloversikt, markedsanalyse, min CV og to prøvekapitler.

Hvis dere finner prosjektet interessant bidrar jeg gjerne med mer informasjon.

Med hilsen, XX

Så er det bare å vente på svar.

Flere innlegg i denne serien: