Kategorier
Varia

NOJS i arbeid

Norsk organisasjon for jegere og skyttere (NOJS), som jeg skrev om i dette innlegget, har allerede rukket å bli høringsinstans for Det Kongelige Justis- og Politidepartement. Dette betyr i praksis at organisasjonen er med på å påvirke hverdagen til jegere, skyttere og våpeninteresserte. Per nå har NOJS et knippe dyktige og reflekterte personer i ledelsen, og dette er med på å gi den tyngden som trengs i holmgangen med byråkratene. Den aggressive og polariserende holdningen til for eksempel Norsk våpeneierforbund fungerer motsatt, og er etter min mening mer til skade enn gavn for våre interesser.

NOJS var også tidlig på banen med å tilby Linda Mathiesen hjelp. Hun sto tidligere i år fram på TV 2 i saken saken der Alms heldempede våpen ble tatt opp. Politiet – som ser ut til å ha latt seg instruere direkte fra Politidirektoratet i denne saken – benyttet seg av den betente hjemmebesøksparagrafen for å få tilgang til et heldempet våpen av Alms fabrikat. PODs agenda er å «ta» Alm, og ser ut til å ha brukt Mathiesen som et tilfeldig offer. NOJS har engasjert advokat Jon Christian Elden på Mathiesens vegne. Elden har formulert en klage med krav om tilbakelevering av Linda Mathiesens våpen, som nå er oversendt Søndre Buskerud Politidistrikt.

NOJS begrunner deres involvering på følgende måte: «NOJS fokus på denne saken, og årsaken til vårt engasjement, er måten Politiet har opptrådt på og som sagt, at Linda Mathiesen skal få tilbake våpenet sitt. Hvorvidt våpenet er lovlig med hensyn til løpslengde og konfigurasjon, er en annen sak. Linda har handlet i god tro – det samme gjelder mer enn 6000 andre våpeneiere som har samme type våpen. Denne saken har derfor meget stor prinsippiell betydning for mange jegere og skyttere, og er nettopp derfor en erketypisk NOJS-sak!»

Som nystartet organisasjon har ikke NOJS ubegrensede midler. Interesserte som ønsker å støtte NOJS og Mathiesen kan donere en slant ved å klikke på PayPal-knappen på kammeret.no. Det hjelper også om du melder deg inn i NOJS!

Kategorier
Politikk Svartkrutt og skyting

Mobiliseringsvarsel

Å samle norske skyttere til å dra i én retning virker like vanskelig som å få vann til å renne oppover. Årsakene til dette er selvsagt mange. Norge har ca. en halv million skyttere, og skytesporten er svært differensiert med skytegrener som varierer fra praktisk skyting med moderne militærvåpen til skyting med flere hundre år gamle luntelåsmusketter. Flesteparten av norske våpeneiere er jegere, og for mange jegere begrenser den årlige aktiviteten seg til de 30 obligatoriske treningsskuddene, fem oppskytningsskudd og et par jaktskudd. Jeg vil påstå at få jegere bryr seg om at svartkrutt er nærmest umulig å få tak i, og at såkalt «uønskede» våpentyper blir forbudt. På den annen side bryr de fleste svartkruttskytterne seg lite om at POD forbyr moderne saker.

Når i tillegg de forskjellige skytterforbundene sitter på hver sin tue og har vanskelig for å samarbeide er det lett for myndighetene å stramme inn lovverk og forskrifter. Vi har nettopp fått en ny våpenforskrift, men det ryktes allerede at myndighetene er i ferd med å revidere våpenloven. Det vi trenger nå er samling, slik at vi kan stå imot eventuelle uønskede endringer. Husk håndvåpenforbudet i Storbritannia, og det som skjedde i Australia! Det er ikke utenkelig at det samme kan skje her i Norge. Lovverk blir som regel strammet inn for å forhindre kriminalitet, men vi som driver med skyting er ikke kriminelle – vi har tvert imot et bevis på at vi er lovlydige i form av våpenkortet.

Det er snart valg, men jeg har ingen tro på at partipolitikk har noe for seg i denne saken. Partipolitikk virker bare splittende på skyttere som i utgangspunktet er enige, og dessuten logrer partiene for hvem som helst i disse valgtider.

Det vi trenger er en organisasjon som kan samle alle jegere og skyttere. Vi hadde Norsk våpeneierforbund, som dessverre ble en fiasko med en katastrofal mediehåndtering og dårlig ledelse. I fjor ble det opprettet en ny organisasjon: Norsk organisasjon for jegere og skyttere (NOJS). Organisasjonen står for den daglige driften av kammeret.no, som er det største våpenrelaterte nettstedet i Norge. Når sant skal sies så vet jeg ikke om NOJS kommer til å bli den maktfaktoren vi kan håpe på, men det er lov å håpe. Til nå har organisasjonen et par hundre medlemmer, og forumet på kammeret.no har i skrivende stund 6352 registrerte brukere. Etter min mening har vi ingenting å tape på melde oss inn i NOJS – med unntak av 200 kroner i året i medlemskontingent. Tiden vil vise hva de kan utrette, og hva de står for – når sant skal sies er jeg litt usikker på det siste akkurat nå.

Det kunne vært svært nyttig å ha en organisasjon som kan fronte oss i media på en god måte. Det er i stor grad media som styrer politikerne. En annen viktig funksjon må være å drive lobbyvirksomhet overfor politikerne, på samme måte som National Rifle Association gjør det i USA – uten at det på noen måte skal trekkes direkte paralleller mellom NOJS og NRA. Der NRA kjemper for folks rett til å eie og bære våpen til selvforsvar må NOJS kjempe for norske skytteres rett til å eie våpen til jakt og sportsskyting. Vi kan også drømme om en sterk organisasjon som kunne bistått særforbundene i spesielle saker, som f.eks. blyhaglsaken, der NJFF spilte fallitt, og saken Norsk svartkruttunion har hatt gående med DSB om oppbevaring av svartkrutt. Vi er mange nok skyttere i Norge til å kunne bli en betydelig maktfaktor – om vi bare kunne klare å samle oss under samme fane.

Jeg ser det som spennende at organisasjonen springer ut fra et nettsted. Det gjør det lett å spre informasjon, og medlemmene kan lett komme til orde. På den annen side så kan dette muligens ekskludere mange potensielle medlemmer, så det kan bli vanskelig å samle absolutt alle skytterne i Norge. NOJS har absolutt en utfordring når det gjelder rekruttering. Når det er sagt, så er det utrolig mye tåpelig skyttere kan lire av seg i diskusjoner på nettet. Det finnes flere eksempler på at POD har fulgt med på diskusjoner på nett, og kommet med restriksjoner i etterkant. NOJS trenger et styre med oppegående folk som kan håndtere media, myndigheter og på samme tid holde styr på egne medlemmer. Ivar Bjørnson fra Enslaved har et godt poeng når han sier at «folk flest ikke vet best», og det finner en jammen mange eksempler på i skyttermiljøene også.

Dette er å betrakte som et mobiliseringsvarsel, og alle som er interessert i å kjempe for saken bør snarest bemanne postene. Glem valget, partitilhørighet og skytterforbundene du er medlem av
start med å melde deg inn i NOJS! Det har jeg gjort i kveld.

For påmelding, send en e-post til kasserer@kammeret.no med navn, adresse og telefonnummer.