Kategorier
Ukategorisert Varia

Alm tapte mot Staten

Det ble i går kjent at Alm våpen & villmark tapte saken mot Staten ved Justisdepartementet i tingretten. Alm mener at «retten har ikke tatt stilling til det egentlige stridsspørsmålet, nemlig om ombygging av heldempede salongrifler er brudd på våpenforskriftens §4.» Dommen hadde nok – uansett utfall – blitt anket av en av partene, og dermed blir det sannsynligvis en ny runde i lagmannsretten.

Alm har fått massiv støtte fra det meste av skytter- og jegermiljøet i Norge, og personlig ser jeg helst at saken får et annet utfall ved neste korsvei.

Les mer om saken hos Stavanger Aftenblad eller hos Alm. Du kan også lese dommen.

Kategorier
Varia

NOJS i arbeid

Norsk organisasjon for jegere og skyttere (NOJS), som jeg skrev om i dette innlegget, har allerede rukket å bli høringsinstans for Det Kongelige Justis- og Politidepartement. Dette betyr i praksis at organisasjonen er med på å påvirke hverdagen til jegere, skyttere og våpeninteresserte. Per nå har NOJS et knippe dyktige og reflekterte personer i ledelsen, og dette er med på å gi den tyngden som trengs i holmgangen med byråkratene. Den aggressive og polariserende holdningen til for eksempel Norsk våpeneierforbund fungerer motsatt, og er etter min mening mer til skade enn gavn for våre interesser.

NOJS var også tidlig på banen med å tilby Linda Mathiesen hjelp. Hun sto tidligere i år fram på TV 2 i saken saken der Alms heldempede våpen ble tatt opp. Politiet – som ser ut til å ha latt seg instruere direkte fra Politidirektoratet i denne saken – benyttet seg av den betente hjemmebesøksparagrafen for å få tilgang til et heldempet våpen av Alms fabrikat. PODs agenda er å «ta» Alm, og ser ut til å ha brukt Mathiesen som et tilfeldig offer. NOJS har engasjert advokat Jon Christian Elden på Mathiesens vegne. Elden har formulert en klage med krav om tilbakelevering av Linda Mathiesens våpen, som nå er oversendt Søndre Buskerud Politidistrikt.

NOJS begrunner deres involvering på følgende måte: «NOJS fokus på denne saken, og årsaken til vårt engasjement, er måten Politiet har opptrådt på og som sagt, at Linda Mathiesen skal få tilbake våpenet sitt. Hvorvidt våpenet er lovlig med hensyn til løpslengde og konfigurasjon, er en annen sak. Linda har handlet i god tro – det samme gjelder mer enn 6000 andre våpeneiere som har samme type våpen. Denne saken har derfor meget stor prinsippiell betydning for mange jegere og skyttere, og er nettopp derfor en erketypisk NOJS-sak!»

Som nystartet organisasjon har ikke NOJS ubegrensede midler. Interesserte som ønsker å støtte NOJS og Mathiesen kan donere en slant ved å klikke på PayPal-knappen på kammeret.no. Det hjelper også om du melder deg inn i NOJS!

Kategorier
Varia

Alm vs. POD

Da går det ikke uventet mot rettsak i tvisten mellom Alm våpen og villmark AS og Politidirektoratet om heldempede rifler. Fra alms.no:

«Politiet har i brev mottatt fredag 7. mai pålagt Alm Våpen og Villmark AS å stanse alt salg av heldempede salongrifler da de etter rådføring med politidirektoratet har konkludert med at disse våpna er ulovlige.

Vi er i likhet med en rekke andre spesialister på feltet ikke enige og starter med umiddelbar virkning kampen for å få vedtaket gjort ulovlig i retten. Vi vil også sørge for å holde dere som kunder oppdatert på våre nettsider og igjennom media etterhvert som saken utvikler seg.

I mellomtiden er vi nødt til å forholde oss til politiets vedtak og har derfor innført midlertidig stopp i salg av heldempede salongrifler. Vi beklager dette, men er sikker på at oppholdet blir kortvarig. Ordrer mottas derfor fortsatt og vil bli levert så snart vedtaket er omgjort.»

Jeg håper og tror at POD taper denne saken – spennende blir det uansett.

Kategorier
Media Politikk

Våpen på TV 2 hjelper deg

«TV 2 hjelper deg» viste i kveld en sak som i korte trekk hadde denne bakgrunnen:

En våpeneier fikk våpenkortet inndratt av politiet fordi de mente at løpet var for kort i henhold til regelverket, og fikk støtte av Stålene Svendsen og Talgø i Politidirektoratet (POD).  Ifølge våpenforskriften er minste tillatte løpslengde for rifler 40 cm. Våpenet det gjaldt var en heldempet salongrifle kjøpt hos Alm Våpen og Villmark AS på Moi i Rogaland. I en identisk sak fra 1987 stevnet Alm politiet for retten og domstolen slo da fast at et helt identisk våpen ikke var ulovlig.

Våpeneieren kontakter TV 2 hjelper deg, som igjen kontakter politiet, Alm og POD, og finner at sakens kjerne ligger hos POD. I TV 2s intervju med seksjonssjef Steinar Talgø hos POD får ikke Alm anledning til å stille. Etter intervjuet ber POD Rogaland politidistrikt sette i gang etterforskning av Alm. 6000 rifler av denne typen har blitt solgt av Alm de siste 25 årene – når går POD ut og kaller alle disse ulovlige. Det vil si at eierne per definisjon er kriminelle. Se innslaget her: TV 2 hjelper deg: 6000 våpeneiere kan bli fratatt våpen

Hva sier reglene?

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. § 4, Måling av skytevåpenets totallengde og løpslengde, annet ledd sier følgende om måling av løpslengde:

«Pipelengden defineres som avstanden fra løpets munning til støtbunnen med sluttstykket i låst (fremre) posisjon. For revolvere måles pipelengden fra munningen til fremre kant av tønnen. Har skytevåpenets løp en påskrudd del på våpenets munning som kan fjernes, som flammedemper, lyddemper eller lignende, skal løpets lengde måles uten påskrudd del. Pipelengden på heldempet rifle måles med lyddemperen påmontert

Hva er det Alm selger?

Alm selger rifler med heldemper. Løpslengden i seg selv på disse våpnene er uten tvil for kort i henhold til forskriften, men heldemperen gjør at løpet blir langt nok til å tilfredsstille forskriftens 40 cm. Heldemperen kan demonteres fra pipa, og våpenet kan brukes uten demperen.

Hvem har rett?

Den nåværende forskriften er tilsynelatende klokkeklar i disfavør av POD. Alm selger heldempede rifler – det var sågar han som fant opp begrepet «heldemper». POD tolker det dit hen at Alms våpen har «en påskrudd del på våpenets munning som kan fjernes». Dette er i og for seg korrekt, men neste setning omtaler spesifikt våpen med heldemper. Om våpen skal kunne være heldempede skal det ikke være mulig å ta av demperen påstår POD. I forskriften står det derimot at «pipelengden på heldempet rifle måles med lyddemperen påmontert» – med andre ord implisitt at den kan demonteres. Alm får støtte av blant annet tidligere justisminster fra Venstre Odd Einar Dørum og Randulf Tønnessen fra Våpenrådet.

I det hele kom Politidirektoratet dårlig ut i TV 2 hjelper deg. POD, representert ved Steinar Talgø, viste slett fagkunnskap, og innrømte at han aldri hadde sett et Alm-våpen, bortsett fra på Internett! Man satt igjen med et inntrykk av at han hadde lite greie på det han snakket om. Politidirektoratet ble invitert til TV 2s studio, men ville verken stille eller forklare til de 6000 våpeneierene hvorfor Alms heldempede rifler var ulovlige.

Lederen av justiskomiteen på Stortinget var også klar på at visse enkeltpersoner i POD hever seg over loven og opptrer uakseptabelt.

– Her har direktoratet, eller enkeltpersoner i direktoratet, tatt seg en frihet til å utarbeide forskrifter som departementet har akseptert som ikke er i tråd med de vedtak som politikere har gjort, sa lederen av justiskomiteen til «TV 2 hjelper deg».

Ellers satt jeg igjen med et godt inntrykk av både våpeneieren og Stein Alm etter å ha sett innslaget. Alm limte fast demperen til pipa for våpeneieren, slik at politiet kunne godkjenne det. Politiet nektet derimot å godkjenne det, uvisst av hvilken grunn, og våpenet er fremdeles i politiets varetekt.

Saken i seg selv er interessant nok. Men, skal vi som driver med våpen finne oss i at byråkratene i POD selv skal definere hva som er lovlig og tolke forskriftene i vilden sky? Det skal bli spennende å se hva som skjer videre – det må være et prestisjenederlag for Politidirektoratet å måtte svare for seg i et forbrukermagasin på TV. Forhåpentligvis lider de ikke bare prestisjenederlag om saken kommer opp for retten.

Mer informasjon

Kategorier
Media

Våpenhandler i trøbbel i Rogaland

I kveld skal TV 2 hjelper deg sende en sak om ulovlig modifiserte rifler. «Saken startet da en våpeneier kontaktet programmet TV 2 hjelper deg etter å ha blitt fratatt våpenkortet for en Brno 452 American-rifle med for kort løp. Han hadde kjøpt geværet lovlig hos et firma i Rogaland.» skriver VG.

Det virker som firmaet har solgt 6000 rifler med pipelengde under tillatt minimumslengde siden 1987. Dersom dette stemmer så høres det ganske useriøst ut, men firmaet mener å ha en rettskjennelse på sin side som omhandler hvor mye man kan kappe av et geværløp før det regnes som en vesentlig endring av våpenets karakter. Uansett så tviler jeg at dette blir god reklame firmaet det gjelder, og for sporten generelt. Kjenner jeg TV 2 rett så er de kapable til å blåse opp en ikke- sak til noe stort. Som svartkruttskytter er jeg uansett glad for at pipene ofte over én meter lange!

Redigert: Se kommentar for firmaets versjon av saken.

Redigert 2: Dersom jeg har forstått det riktig er politiet og/eller Politidirektoratet klaget inn for TV 2 hjelper deg av en forbruker – det tror jeg ikke har skjedd før. POD vil sannsynligvis legge all sin prestisje i denne saken. Det skal bli særdeles spennende å se TV 2s vinkling, og om de våger å «kjøre» POD på bakgrunn av forbrukeren og firmaets versjon.

Kategorier
Politikk Svartkrutt og skyting

Mobiliseringsvarsel

Å samle norske skyttere til å dra i én retning virker like vanskelig som å få vann til å renne oppover. Årsakene til dette er selvsagt mange. Norge har ca. en halv million skyttere, og skytesporten er svært differensiert med skytegrener som varierer fra praktisk skyting med moderne militærvåpen til skyting med flere hundre år gamle luntelåsmusketter. Flesteparten av norske våpeneiere er jegere, og for mange jegere begrenser den årlige aktiviteten seg til de 30 obligatoriske treningsskuddene, fem oppskytningsskudd og et par jaktskudd. Jeg vil påstå at få jegere bryr seg om at svartkrutt er nærmest umulig å få tak i, og at såkalt «uønskede» våpentyper blir forbudt. På den annen side bryr de fleste svartkruttskytterne seg lite om at POD forbyr moderne saker.

Når i tillegg de forskjellige skytterforbundene sitter på hver sin tue og har vanskelig for å samarbeide er det lett for myndighetene å stramme inn lovverk og forskrifter. Vi har nettopp fått en ny våpenforskrift, men det ryktes allerede at myndighetene er i ferd med å revidere våpenloven. Det vi trenger nå er samling, slik at vi kan stå imot eventuelle uønskede endringer. Husk håndvåpenforbudet i Storbritannia, og det som skjedde i Australia! Det er ikke utenkelig at det samme kan skje her i Norge. Lovverk blir som regel strammet inn for å forhindre kriminalitet, men vi som driver med skyting er ikke kriminelle – vi har tvert imot et bevis på at vi er lovlydige i form av våpenkortet.

Det er snart valg, men jeg har ingen tro på at partipolitikk har noe for seg i denne saken. Partipolitikk virker bare splittende på skyttere som i utgangspunktet er enige, og dessuten logrer partiene for hvem som helst i disse valgtider.

Det vi trenger er en organisasjon som kan samle alle jegere og skyttere. Vi hadde Norsk våpeneierforbund, som dessverre ble en fiasko med en katastrofal mediehåndtering og dårlig ledelse. I fjor ble det opprettet en ny organisasjon: Norsk organisasjon for jegere og skyttere (NOJS). Organisasjonen står for den daglige driften av kammeret.no, som er det største våpenrelaterte nettstedet i Norge. Når sant skal sies så vet jeg ikke om NOJS kommer til å bli den maktfaktoren vi kan håpe på, men det er lov å håpe. Til nå har organisasjonen et par hundre medlemmer, og forumet på kammeret.no har i skrivende stund 6352 registrerte brukere. Etter min mening har vi ingenting å tape på melde oss inn i NOJS – med unntak av 200 kroner i året i medlemskontingent. Tiden vil vise hva de kan utrette, og hva de står for – når sant skal sies er jeg litt usikker på det siste akkurat nå.

Det kunne vært svært nyttig å ha en organisasjon som kan fronte oss i media på en god måte. Det er i stor grad media som styrer politikerne. En annen viktig funksjon må være å drive lobbyvirksomhet overfor politikerne, på samme måte som National Rifle Association gjør det i USA – uten at det på noen måte skal trekkes direkte paralleller mellom NOJS og NRA. Der NRA kjemper for folks rett til å eie og bære våpen til selvforsvar må NOJS kjempe for norske skytteres rett til å eie våpen til jakt og sportsskyting. Vi kan også drømme om en sterk organisasjon som kunne bistått særforbundene i spesielle saker, som f.eks. blyhaglsaken, der NJFF spilte fallitt, og saken Norsk svartkruttunion har hatt gående med DSB om oppbevaring av svartkrutt. Vi er mange nok skyttere i Norge til å kunne bli en betydelig maktfaktor – om vi bare kunne klare å samle oss under samme fane.

Jeg ser det som spennende at organisasjonen springer ut fra et nettsted. Det gjør det lett å spre informasjon, og medlemmene kan lett komme til orde. På den annen side så kan dette muligens ekskludere mange potensielle medlemmer, så det kan bli vanskelig å samle absolutt alle skytterne i Norge. NOJS har absolutt en utfordring når det gjelder rekruttering. Når det er sagt, så er det utrolig mye tåpelig skyttere kan lire av seg i diskusjoner på nettet. Det finnes flere eksempler på at POD har fulgt med på diskusjoner på nett, og kommet med restriksjoner i etterkant. NOJS trenger et styre med oppegående folk som kan håndtere media, myndigheter og på samme tid holde styr på egne medlemmer. Ivar Bjørnson fra Enslaved har et godt poeng når han sier at «folk flest ikke vet best», og det finner en jammen mange eksempler på i skyttermiljøene også.

Dette er å betrakte som et mobiliseringsvarsel, og alle som er interessert i å kjempe for saken bør snarest bemanne postene. Glem valget, partitilhørighet og skytterforbundene du er medlem av
start med å melde deg inn i NOJS! Det har jeg gjort i kveld.

For påmelding, send en e-post til kasserer@kammeret.no med navn, adresse og telefonnummer.

Kategorier
Politikk

Tyskland reviderer våpenloven

Reaksjonene etter at en 17 år gammel gutt gikk amok med pistol i Winnenden i Tyskland har ikke latt vente på seg. I morgen skal det avgjøres om våpenloven skal strammes inn. Det kommer sannsynligvis til å vedtas strengere regler for oppbevaring av våpen i privathjem, og det blir trolig iverksatt et våpenamnesti likt det vi har hatt i Norge. Tanken bak er at illegale våpen kan leveres til politiet uten fare for straff. Det har også vært snakk om å opprette et riksdekkende våpenregister. Et varslet forbud mot paintballvåpen kommer sannsynligvis ikke i denne omgang.

Mens tyske myndigheter diskuterer om våpenloven skal strammes inn, har allerede politiet i Niedersachsen igangsatt et våpenamnesti. Ifølge Neue Osnabrücker Zeitung har befolkningen i distriktet Hildesheim og byen Holzminden  allerede levert 372 våpen til politiet, som kaller amnestiet en suksess. Våpnene som er levert inn er stort sett arvede våpen som støver ned på loft og i kjellere. La oss ikke håpe at verdifulle antikke våpen blir destruert, slik vi så eksempler på i Norge.

Med unntak av det foreslåtte forbudet mot paintballvåpen synes jeg i og for seg at de foreslåtte innstrammingene virker fornuftige. Noen vil likevel hevde at strengere våpenlover ikke kan forhindre lignende katastrofer. Dersom faren til 17-åringen hadde oppbevart pistolen som ble brukt til drapene på en forskriftsmessig måte, kunne katastrofen vært unngått.

Kilder: